Profil

​​Stengel Entreprise A/S blev stiftet i 2015 og har siden bevist sit værd gennem succesfuld implementering af både små og store projekter indenfor det grønne, grå samt jord og kloak. I de forløbne år har vi opbygget en loyal kundebase både blandt de større entreprenørselskaber, hvor vi optræder som en professionel underleverandør på de store projekter og blandt boligforeninger og andre slutbrugere, hvor vi ikke bare klarer alt det udendørs, men også agerer sparringspartner i beslutningsprocessen så omgivelserne planlægges og vedligeholdes bæredygtigt og fremtidssikret.

I dag ledes Stengel Entreprise A/S af Søren Wollesen og Jørgen Stengel, der i samarbejde med en stærk bestyrelse dagligt implementerer den strategi, der skal sikre en fortsat vækst, som kan bruges til at udvikle organisationen på et solidt økonomisk fundament.

​Kvalitet til tiden

Vores særkende er kvalitet til tiden. Derfor arbejder vi systematisk med vores kvalitetsstyringssystem, der tilpasses den enkelte sag. Her stiller vi krav til materialets egenskaber, æstetiske forhold og leveringssikkerhed. 

Vi vil være den kvalitetsbevidste samarbejdspartner og leverandør, da tilfredse kunder er grundlaget for vores fortsatte vækst.

Vores grønne smiley fra Arbejdstilsynet vidner om, at vi lever op til arbejdsmiljøloven.

Vi tager vores rolle i samfundet alvorligt. Derfor uddanner vi løbende lærlinge, ligesom vores faste personale jævnligt kommer på efteruddannelse, så vi fastholder vores høje kvalitet.

​Stengel Entreprise udfører arbejde inden for:

  • Træfældning
  • Grøn vedligehold
  • Græs & beplantning
  • Snerydning
  • Kloakker
  • Brolægning
  • Gårdhaver
  • Grønne tage

Stengel Entreprise A/S

Smedevænget 1A, 4700 Næstved

Tlf.: 55 70 09 18

E-mail: stengel@j-stengel.dk

CVR: 36712686