Kloak

 

Undgå rotter i kloakken

Er jeres kloak sikret til moderne skybrud? Bliver kloakken vedligeholdt, så I undgår, at det bliver rigtig dyrt på et tidspunkt? Skal I have sikret kloakken i forbindelse med nye bygninger?

Uanset hvilke problemer I har med jeres kloak, kan vi hjælpe jer. Vores autoriserede kloakmestre kan sikre jeres kloak på flere måder:

Rapport om kloakken: Vi gennemgår jeres afløb med eller uden tv-inspektion, stiller en række relevante spørgsmål og skriver en rapport om kloakkens tilstand, hvad vi anbefaler, I skal gøre, og hvad det vil koste at få os til at løse opgaven. Vores kloakmester anbefaler, at I får lavet en TV-inspektion af kloakinstallationen hvert femte år og forebygger eventuelle utætheder, der øger risikoen for rotter. Reparation af kloakken enten på baggrund af vores egen rapport eller jeres oplysninger om, hvad der er i vejen. Ofte bliver vi kaldt ud til stoppede kloakker, som vi prikker hul på med specielle rensebånd, så I kan komme af med eventuelle rotter igen Installation af kloak ved nye bygninger: Vi kan installere kloakken og sørge for, at den bliver indberettet korrekt til bygningsmyndigheden. Har I brug for, at vi lægger ledninger til lyskasser og kældernedgange, afløb i kældre, brønde og faskiner, kan vores elektrikere og tømrere lave det i samarbejde med kloakmesteren, så vi er sikre på, at alt omkring kloakken er i orden Skybrudssikring Vi hjælper alle typer kunder med at sikre kloakken: Villaejere, ejerforeninger, boligselskaber, andelsforeninger, kommuner og private virksomheder.

Jeres ansvar at holde kloaksystemet i orden

Mange glemmer at få de underjordiske kloakinstallationer vedligeholdt, og problemerne bliver ofte først synlige, når toilettet løber over, eller rotterne er flyttet ind.

Når I ejer et hus, er alle kloakledninger på grunden jeres private ejendom. Det er jeres ansvar at holde kloaksystemet i orden og at sørge for, at spildevandet kan komme væk fra kælderen. Det er også jeres ansvar at få spulet og repareret kloakledningerne, når der opstår fejl. Husk, at det ikke er nogen god ide at spule forebyggende, da dette kan skade kloakken.

Jeres ansvar for kloakken gælder helt frem til den kommunale tilslutning. Herfra er det kommunens opgave at vedligeholde kloakken.

Alt kloakarbejde kræver en autorisation. Hvis I selv laver eller reparerer kloakken eller får andre uden autorisation til at gøre det, kan det blive meget dyrt, hvis der på et senere tidspunkt skulle opstå en skade, eller når I skal sælge huset.

Vores kloakmestre er autoriseret til at lave LAR-løsninger (Lokal Afledning af Regnvand). Her etablerer vi en løsning, hvor regnvandet fordamper eller siver ned, hvor det falder, eller vi genanvender regnvandet til husholdning, så det gør gavn i stedet for at lægge beslag på kloakken, som sjældent er gearet til de store skybrud.

Vores kloakmestre hjælper kunder i København, Storkøbenhavn, på resten af Sjælland og Fyn. Skal vi også hjælpe jer? Ring til os på 55 70 09 18 eller send en mail, så finder vi også en løsning på jeres kloakproblemer.
 
 

Stengel Entreprise A/S klarer alt det udendørs…