Profil

Kvalitetsarbejde udendørs

domicil
Stengel Entreprise blev i 1984 grundlagt af Jørgen Stengel, som i mange år drev virksomheden som enkeltmandsfirma.
Firmaet har i dag 10-15 medarbejdere på lønningslisten, alt efter sæson + flere samarbejdspartnere,
der hyres ind ad hoc, når Stengel Entreprise har brug for ekstra kapacitet.

Stengel Entreprise arbejder med en professionel bestyrelse, og i 2015 blev administrerende
direktør & Projektleder Søren Wollesen ansat, og Jørgen Stengel er salgs- og produktionsleder.

Kvalitet til tiden

Vores særkende er kvalitet til tiden. Derfor arbejder vi systematisk med vores kvalitetsstyringssystem, der tilpasses den
enkelte sag. Her stiller vi krav til materialets egenskaber, æstetiske forhold og leveringssikkerhed. Vi vil være den
kvalitetsbevidste samarbejdspartner og leverandør, da tilfredse kunder er grundlaget for vores fortsatte vækst.
Vores grønne smiley fra Arbejdstilsynet vidner om, at vi lever op til arbejdsmiljøloven.

Vi tager vores rolle i samfundet alvorligt. Derfor uddanner vi løbende lærlinge, ligesom vores faste personale jævnligt
kommer på efteruddannelse, så vi fastholder vores høje kvalitet.

Stengel Entreprise udfører arbejde inden for:
Træfældning
Ejendomsservice
Græs & beplantning
Snerydning
Kloakker
Brolægning
Gårdhaver
Grønne tage

Stengel Entreprise A/S klarer alt det udendørs…